Sổ Tay Hướng Dẫn Xử Lý Ô Nhiễm Môi Trường Trong Sản Xuất TTCN Tập 4-Xử Lý Ô Nhiễm Ngành Tẩy Nhuộm

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Nov 25, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Cùng với sự phát triển của xã hội, ngành công nghiệp tẩy ở Việt nam đang gia tăng nhanh chóng. Hiện nay chỉ riêng các cơ sở tẩy nhuộm tiểu thủ công nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh có khoảng 75 cơ sở tẩy nhuộm. Phát triển ngành tẩy nhuộm nhằm giải quyết công ăn việc làm, nâng cao đời sống của nhân dân. Tuy nhiên công nghiệp tẩy nhuộm thải ra một lượng lớn chất thải gây ô nhiễm môi trường. Các cơ sở tẩy nhuộm chưa có sự đầu tư thích đáng cho công tác xửlý chất thải và chưa quan tâm đúng mức đến vấn đề bảo vệ môi trường. Để tiến tới phát triển bền vững, cuốn cẩm nang xử lý ô nhiễm trong ngành tẩy nhuộm là tài liệu cần thiết. Nó là tài liệu hướng dẫn tổng hợp cho các cơ quan quản lý môi trường tiến hành các công tác quản lý, quan trắc, kiểm tra... Đồng thời cũng là cơ sở để đơn vị sản xuất phối hợp với các cơ quan nghiên cứu thực hiện triển khai kỹ thuật xử lý ô nhiễm ngành tẩy nhuộm.
  eBook có trong tuyển tập DVD Môi Trường

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page