Sổ Tay Người Hiệu Trưởng Trường Phổ Thông Cơ Sở (NXB Giáo Dục 1982) - Trịnh Văn Ngân, 84 Trang

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by AA1, Mar 23, 2021.

 1. AA1

  AA1 Member

  [​IMG]
  Sổ tay dành cho công tác hiệu trưởng và các chính sách mới đối với giáo viên, cán bộ chuyên trách, sinh viên, học sinh Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục – đào tạo. Phần triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa...Trong những năm gần đây, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến công tác đổi mới phát triển của ngành giáo dục – đào tạo. Phần triển giáo dục theo hướng chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa, dân chủ hóa và hội nhập quốc tế là cách phát triển nhanh nhất đưa nền giáo dục nước ta tiến kịp với các nền giáo dục tiên tiến trên thế giới.
  • Sổ Tay Người Hiệu Trưởng Trường Phổ Thông Cơ Sở
  • NXB Giáo Dục 1982
  • Trịnh Văn Ngân
  • 84 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=242964
  https://drive.google.com/file/d/1oQ-WOaaJzFzBzAyw4mQ-VQomRgb4OUAj
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 26, 2022

Share This Page