Sổ Tay Pháp Luật Của Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã (NXB Tư Pháp 2005) - Phạm Kim Dung, 295 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Jan 22, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sổ Tay Pháp Luật Của Chủ Nhiệm Hợp Tác Xã
  NXB Tư Pháp 2005
  Phạm Kim Dung
  295 Trang
  Nội Dung:
  A/ Quan điểm của Đảng và chính sách của nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã
  I/ Quan điểm của Đảng về phát triển kinh tế hợp tác và hợp tác xã
  II/ Chính sách của Nhà nước về phát triển kinh tế hợp tác và kinh tế hợp tác xã
  III/ Quản lý nhà nước đối với hợp tác xã
  B/ Những quy định chung về chủ nhiệm hợp tác xã
  I/ Chủ nhiệm hợp tác xã
  II/ Bầu, thuê Chủ nhiệm hợp tác xã
  III/ Quyền hạn và trách nhiệm của Chủ nhiệm hợp tác xã
  C/ Những nội dung pháp luật cần thiết đối với chủ nhiệm hợp tác xã
  I/ Quy định chung về hợp tác xã
  II/ Thành lập và đăng ký kinh doanh đối với hợp tác xã
  III/ Tổ chức, quản lý hợp tác xã
  IV/ Quy định về tài chính tín dụng, đối với hợp tác xã
  V/ Trình tự, thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản hợp tác xã.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page