Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Công An Xã (NXB Chính Trị 2015) - Nguyễn Thế Kỷ, 154 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Pháp Luật' started by quanh.bv, Dec 21, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Thực hiện Đề án “Phát huy vai trò của cơ quan và cán bộ tư pháp trong phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn” thuộc Chương trình hành động quốc gia phổ biến giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010, để giúp Công an xã có điều kiện nghiên cứu, học tập, thực hiện Luật cư trú, Pháp lệnh Công an xã và những văn bản hướng dẫn thi hành, Ban điều hành Đề án 4 phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức biên soạn và xuất bản cuốn “Sổ tay pháp luật dành cho Công an xã - Tập II, Chuyên đề: Tìm hiểu Luật cư trú, Pháp lệnh Công an xã và những văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến hoạt động của Công an xã”.
  Cuốn sách gồm hai phần và phụ lục:
  Phần 1. Nội dung cơ bản của Luật cư trú và văn bản hướng dẫn thi hành.
  Phần 2. Nội dung cơ bản của Pháp lệnh Công an xã và văn bản hướng dẫn thi hành.
  Phụ lục, gồm:
  - Luật cư trú và các văn bản hướng dẫn thi hành;
  - Pháp lệnh Công an xã và các văn bản hướng dẫn thi hành.
  Ban điều hành Đề án 4 trân trọng cảm ơn sự tham gia của tập thể tác giả và trân trọng giới thiệu cuốn sách tới các đồng chí Công an xã.
  • Sổ Tay Pháp Luật Dành Cho Công An Xã
  • NXB Chính Trị NXB Công An 2015
  • Tác giả: Nguyễn Thế Kỷ
  • Số trang: 154
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://115.78.133.167:81/handle/11744.38/2214
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page