Sổ Tay Sáng Tạo Các Thủ Thuật (NXB Tổng Hợp 1994) - Phan Dũng, 217 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Tư Duy' started by admin, Jul 13, 2020.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  "Cuộc đời của mổi người là chuỗi các vấn đề cần giải quyết, chuỗi các quyết định cần phải ra. Mỗi người cần giải quyết tốt các vấn đề và đưa ra các quyết định đúng". "Cuộc đời của mỗi người là quá trình liên tục biến đổi thông tin thành tri thức và tri thức đã biết thành tri thức mới". "Cuộc đời của mỗi người phải là chuỗi những sáng tạo và đổi mới hoàn toàn". Phương pháp sáng tạo và đổi mới xây dựng và trang bị loại tư duy: "Nhìn xa, trông rộng, xem xét toàn diện, thấy và hành động giải quyết các mâu thuẫn để đưa các hệ liên quan phát triển theo các quy luật phát triển hệ thống".
  • Sổ Tay Sáng Tạo Các Thủ Thuật
  • NXB Tổng Hợp 1994
  • Phan Dũng
  • 217 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=73029
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page