Sổ Tay Trắc Đạc Thi Công Công Trình (NXB Đà Nẵng 2013) - Phạm Hồng Nhân, 31 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Xây Dựng' started by DerikBup, May 4, 2021 at 12:01 PM.

 1. DerikBup

  DerikBup Member

  [​IMG]
  Việc xây dựng thi công các công trình, nói chung đều dựa trên các bản vẽ thiết kế. Việc chuyển các công trình trên bản vẽ thiết kế ra thực địa, gọi là công tác bố trí công trình. Công tác bố trí công trình ngược với công tác đo vẽ bản đồ, nhiệm vụ của đo vẽ là biểu diễn địa hình, địa vật ở ngoài thực địa lên bản vẽ theo một tỷ lệ qui định. Những tài liệu cơ bản dùng cho công tác bố trí là: - Bình đồ tổng thể (quy hoạch tổng thể) của công trình, tỷ lệ 1:500 - 1:2000. - Các bản vẽ thi công ở tỷ lệ lớn. - Thiết kế quy hoạch độ cao, tỷ lệ 1:1000 - 1:2000.
  • Sổ Tay Trắc Đạc Thi Công Công Trình
  • NXB Đà Nẵng 2013
  • Phạm Hồng Nhân, Bùi Văn Điềm
  • 31 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://nitroflare.com/view/0C24944126C0DFF
   
  Last edited by a moderator: May 4, 2021 at 6:03 PM

Share This Page