Sổ Tay Về Quản Lý Nhà Nước Và Kỹ Năng Làm Việc Dành Cho Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-10_10-25-15.png
  Từ khi có Nghị quyết số 22-NQ/TW, ngày 2-2-2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về "Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên", Quốc hội các khóa X, XI, XII và Chính phủ đã ban hành nhiều văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến chế độ làm việc và chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn. Để kịp thời cung cấp tài liệu và giải đáp một số vấn đề cụ thể về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc đối với cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn, giúp cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn tự học tập, rèn luyện nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ, nhất là kỹ năng quản lý, phương pháp điều hành, công tác dân vận,... hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia - Sự thật tái bản có sửa chữa, bổ sung cuốn sách: Sổ tay về quản lý nhà nước và kỹ năng làm việc dành cho cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn.
  • Sổ Tay Về Quản Lý Nhà Nước Và Kỹ Năng Làm Việc Dành Cho Cán Bộ, Công Chức Xã, Phường, Thị Trấn
  • NXB Chính Trị 2015
  • Vũ Đăng Minh
  • 278 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/8336DFB4CFC934B
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 10, 2021

Share This Page