So Tơ (NXB Người Việt 1949) - Xuân Việt, 105 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Oct 30, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  « So tơ » xuất bản lần thứ nhất tại hà Nội năm 1949, và « Tao phùng » tại Sài Gòn năm 1955. Nay chúng tôi cho ra hai cuốn gôm lại với nhau, đề là Xuân Việt Thi Tập. « So tơ » vì đánh dấu một tuổi thanh niên, nên không có gì thay đổi, ngoài sự sửa chữa vài chi tiết. Còn « Tao phùng » in lần thứ hai, có nhiều bài thơ tác giả mới làm ra trong khoảng 1955-1960 và nay cho ra mắt đọc giả.
  • So Tơ
  • NXB Người Việt 1949
  • Xuân Việt
  • 105 Trang
  • File PDF_SCAN
  Link Download
  https://docs.google.com/viewerng/vi...et.com/images/file/hL9fbkMA1AgQABZg/so-to.pdf
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page