Soạn Thảo Và Xử Lý Văn Bản Trong Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Xã (NXB Chính Trị 2010) - Văn Thâm

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by Bryanedaw, Aug 10, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-16_18-52-17.png
  Văn bản quản lý hành chính nhà nước là những quyết định và thông tin quản lý thành văn (được văn bản hóa) do các cơ quan quản lý, các tổ chức nhà nước ban hành theo thẩm quyền, trình tự, thủ tục, hình thức nhất định, nhằm điều chỉnh các mối quan hệ trong quản lý hành chính nhà nước, trong sản xuất, kinh doanh giữa các cơ quan nhà nước với nhau hoặc giữa các cơ quan nhà nước với các tổ chức công dân. Văn bản quản lý nhà nước hướng cho các cơ quan, chính quyền các cấp triển khai thực hiện các hoạt động của mình theo pháp luật được chuẩn mực. Nhờ có các văn bản mà các nhà quản lý có thể có những căn cứ pháp lý tin cậy để nghiên cứu ban hành các quyết định quản lý, truyền đạt đầy đủ, chính xác đến mọi đối tượng cần thiết các quyết định đã ban hành. Văn bản quản lý nhà nước hình thành trong quá trình quản lý nhà nước mà các cơ quan nhà nước là chủ thể. Đối với chính quyền địa phương cấp xã, đó là những văn bản do Uỷ ban nhân dân và Hội đồng nhân dân xã ban hành đã triển khai các văn bản của cấp trên và tổ chức các hoạt động quản lý theo chức năng, nhiệm vụ được giao trên địa bàn của địa phương mình.
  • Soạn Thảo Và Xử Lý Văn Bản Trong Hoạt Động Của Chính Quyền Cấp Xã
  • NXB Chính Trị 2010
  • Nguyễn Văn Thâm
  • 252 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/C3769BF86287D18
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 16, 2021

Share This Page