Sống Ra Con Người (NXB Nha Thông Tin 1956) - Trần Cảnh Hảo, 66 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Sống' started by nhandang123, Mar 28, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2024-6-25_9-23-55.png
  Làm người ai cũng có hy-vọng ; như người học-trò thì mong hiểu nghĩa, thông lời, hay văn, tốt chữ. Người lái buôn thi mong mua gặp chầu, bán gặp dịp, mối lợi khá to... Học vấn uyên-bác, tư-tưởng xác-đáng, mộng-tưởng cao-siêu, kiến-văn rộng, lịch-duyệt nhiều... là hy-vọng tinh-thần. Bữa ■ồn đả mà ngon, áo mục ấm mà đẹp, nhà cữa rộng-rãi mà irang-hoàng, xe tàu chạy lanh mà chẳc-chắn..., lá hy-vọng xu-xác Gồm cả hy-vọng linh-thần và hy-vọng xu-xác thành ra hy-vọng của đời người.Mà muốn đạt cái hy-vọng của mỉnh thi phải làm thế .nào ? Phải nhắm hường nào và đi theo đường nào ? Cái hưởng mình nhắm mã bưỡc tới vời cãi đường minh noi iheo đe đi cho đến nơi, là cái tôn-chỉ của mình, là cãi đạo ỉ* ủn mình
  • Sống Ra Con Người
  • NXB Nha Thông Tin 1956
  • Trần Cảnh Hảo
  • 66 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1NZNm8R3MwizHQGl3K1Ujqlj1idTeSIXY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 25, 2024

Share This Page