SQL Server 2000 - Phạm Thị Hoàng Nhung, 211 Trang

Discussion in 'Công Nghệ Thông Tin' started by admin, Nov 10, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  SQL Server 2000 bao gồm một số đặc trưng tạo nên một Hệ quản trị cơ sở dữ liệu đáp ứng được yêu cầu rất cao trong thực thi cơ sở dữ liệu. Dễ cài đặt (Easy Installation): SQL Server cung cấp các công cụ quản trị và phát triển để cho người sử dụng dễ dàng cài đặt, sử dụng và quản lý hệ thống.
  Tích hợp với Internet(Integration with Internet): SQL Server 2000 database engine hỗ trợ XML. Nó được tối ưu để có thể chạy trên môi trường cơ sở dữ liệu rất lớn (Very Large Database Environment) lên đến Tera-Byte và có thể phục vụ cùng lúc cho hàng ngàn user. Mô hình lập trình (programming model) SQL Server 2000 được tích hợp với kiến trúc Windows DNA trợ giúp cho phát triển ứng dụng Web. Nó cũng hỗ trợ một số đặc tính khác như English Query để người phát triển hệ thống có thể truy vấn dữ liệu thân thiện hơn. Và Microsoft Search Services cung cấp khả năng tìm kiếm rất mạnh, đặc biệt thích hợp cho phát triển ứng dụng Web.
  Hỗ trợ kiến trúc Client/Server(Supports Client/Server model): Ứng dụng có thể chạy trên Client, truy cập dữ liệu được lưu trữ trên Server. Server có nhiệm vụ xử lý các yêu cầu và trả lại kết quả cho Client.
  Tương thích với nhiều hệ điều hành(Operating System Compatibility): Có thể cài đặt trên hầu hết các hệ điều hành của Microsoft (danh sách chi tiết kèm theo). Chú ý khi cài đặt trên Windows NT Server 4, bạn phải chạy thêm Service Pack 5(SP5). Easy Installation Integration with Internet Supports Client/Server model Operating System Compatibility

  Link download:
  http://ebook.moet.gov.vn/resources/iportal/ebook/uploads/Library/03 MS SQL SERVER 2000.pdf
  eBook có trong tuyển tập DVD Tin Học

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

Share This Page