Stephen Hawking Minh Họa Sinh Động Bằng Tranh (NXB Dân Trí 2020) - Oscar Zarate, 182 Trang

Discussion in 'Kiến Thức Khoa Học' started by gges33Df, May 6, 2021.

 1. gges33Df

  gges33Df Member

  [​IMG]
  Chúng ta đang bước vào giai đoạn mới trong lịch sử: giai đoạn tìm hiểu nhau để cùng phát triển. Giai đoạn này đặt ra một bài toán mới của toàn thể nhân loại: giao lưu văn hóa để cùng chung sống, phát triển trong hòa bình. Đây là bài toán mới và khó, mà để giải nó, cần xây dựng được một quan niệm mới về văn hóa, bản sắc văn hóa của mỗi dân tộc. Tuy nhiên, dẫu khó mấy chúng ta cũng phải giải. Sai sót của người đi trước sẽ là bàn đạp cho người đi sau để tìm ra đáp số chung.
  • Stephen Hawking Minh Họa Sinh Động Bằng Tranh
  • NXB Dân Trí 2020
  • Oscar Zarate
  • Dịch: Phan Hoan
  • 182 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/96152
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: May 7, 2021

Share This Page