Sự Biến Đổi Của Làng-Xã Việt Nam Ngày Nay - Ở Đồng Bằng Sông Hồng - Tô Duy Hợp, 258 Trang

Discussion in 'Xã Hội Học' started by quanh.bv, Jun 19, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]

  Cuốn sách đã tổng kết, phân tích khá đầy đủ sự biến đổi của làng - xã đồng bằng Sông Hồng trong suốt 10 năm đổi mới, bao gồm: thiết chế kinh tế, các dịch vụ xã hội cơ bản chủ yếu là dịch vụ giáo dục và y tế, thiết chế văn hóa quản lý làng xã đề cập đến những biến đổi và những hạn chế. Cuốn sách cũng đề cập vấn đề xây dựng chiến lược phát triển cộng đồng làng - xã đồng bằng Sông Hồng trong sự phát triển của nông thôn Việt nam nói riêng và của cả nước nói chung
  • Sự Biến Đổi Của Làng-Xã Việt Nam Ngày Nay - Ở Đồng Bằng Sông Hồng
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2000
  • Tô Duy Hợp
  • 258 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/7423
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page