Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa Của Các Nền Kinh Tế Mới Công Nghiệp Hóa

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Nov 16, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hơn 30 năm qua kế từ Đại hội lần thứ III của Đảng (1960) đến nay, công nghiệp hóa chẳng những vẫn luôn được khẳng định là nhiệm vụ trung tâm trong suốt thời kỳ quá độ tiến lên CNXH ở nước ta, mà còn nhiều lần được tái xác định là "đã thu được những kết quả bước đầu quan trọng" song lại vẫn chỉ đang ở "giai đoạn đầu" hay "chặng đường đầu tiên". Điều đó chứng tỏ rằng, công cuộc công nghiệp hóa mà chúng ta đang ra sức thực hiện hết sức khó khăn phức tạp và còn chứa đựng rất nhiều vấn đề cần phải được tiếp tục làm sáng tỏ, và hơn thế, thậm chỉ còn cần phải được nhận thức lại, cả về phương diện lý luận lẫn thực tiễn; theo như tinh thần đổi mới từ Đại hội lần thứ VI của Đảng (1986).
  • Sự Chuyển Dịch Cơ Cấu Ngành Trong Quá Trình Công Nghiệp Hóa Của Các Nền Kinh Tế Mới Công Nghiệp Hóa Ở Đông Nam Á Và Việt Nam
  • NXB Khoa Học Xã Hội 1994
  • Bùi Tất Thắng
  • 200 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.due.udn.vn:8080/dspace/handle/TVDHKT/836
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 17, 2020

Share This Page