Sự Đa Dạng Văn Hóa Và Đối Thoại Giữa Các Nền Văn Hóa (NXB Khoa Học Xã Hội 2008) - Phạm Xuân Nam

Discussion in 'Văn Hóa Học' started by ledung12, Oct 13, 2020.

 1. ledung12

  ledung12 Member

  [​IMG]
  Theo UNESCO, 75% mâu thuẫn, xung đột xảy ra trên thế giới đều liên quan đến văn hóa. Thu hẹp khoảng cách khác biệt trong văn hóa là việc làm cấp thiết vì sự an toàn, hòa bình và phát triển. Đa dạng văn hóa là động lực mạnh mẽ của sự phát triển, không chỉ liên quan tới tăng trưởng kinh tế mà còn để có được một cuộc sống hoàn thiện hơn về mặt trí tuệ, tình cảm, đạo đức và tinh thần. Việc chấp nhận và công nhận sự đa dạng văn hóa – đặc biệt là nhờ vận dụng một cách sáng tạo của các phương tiện truyền thông và thông tin – đem lại lợi ích cho đối thoại giữa các nền văn minh và văn hóa, tôn trọng và hiểu biết lẫn nhau. Các cuộc đối thoại, trao đổi giữa các nền văn minh, văn hóa và giữa người với người, dựa trên sự hiểu biết và tôn trọng lẫn nhau lại là một trong những điều kiện tiên quyết để xây dựng sự gắn kết xã hội và hòa giải giữa các dân tộc.Đặt văn hóa vào trung tâm của quá trình phát triển là một sự đầu tư quan trọng cho tương lai của thế giới, điều kiện thành công của quá trình toàn cầu hóa trong đó có tính đến các nguyên tắc của đa dạng văn hóa. Phát triển không thể tách rời văn hóa. Về vấn đề này, thách thức chính là thuyết phục các chính trị gia và các quan chức địa phương, quốc gia và quốc tế hòa hợp các nguyên tắc đa dạng văn hóa và các giá trị đa nguyên văn hóa trong các chính sách công, các cơ chế và thực tiễn, đặc biệt là thông qua quan hệ đối tác công – tư.
  • Sự Đa Dạng Văn Hóa Và Đối Thoại Giữa Các Nền Văn Hóa
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2008
  • Phạm Xuân Nam
  • 649 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://dlib.hcmussh.edu.vn/opac/search/detail.asp?ID=159374
  https://drive.google.com/file/d/1lCkDSSpMGADmJmx7lxcnSXIXIvi1VEZ2
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Nov 13, 2022

Share This Page