Sự Điều Hòa Càn Khôn Vũ Trụ và Bí Pháp Của Chữ Hòa (Ấn Bản 2003) - Dã Trung Tử, 24 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Lời Giáo Huấn Của Đức Hộ Pháp Phạm Công Tắc
  Sự Điều Hòa Càn Khôn Vũ Trụ Và Bí Pháp Của Chữ Hòa
  Dã Trung Tử
  24 Trang
  Bần Đạo minh thuyết một đề mục trọng yếu liên quan cả Đạo Giáo của đời. Bần Đạo thuyết con đường điều hòa của Càn Khôn Võ Trụ tức nhiên là khuôn luật tạo đoan cả Càn Khôn Võ Trụ vạn vật hữu hình ta ngó thấy đây vậy.
  Vả chăng hễ hòa mới hiệp, hiệp mới có định, mà hễ có định mới có an. Bằng chẳng vậy sẽ có phản động lực. Hễ không hòa tức giục cho phản nghịch, hễ nghịch phải ly, mà ly, tức nhiên động, hễ động tức nhiên phải loạn. Dầu cho chúng ta quan sát về Đạo Lý Học. Triết Lý Học, Tâm Lý Học, Cách Trí Học, ta thấy quả quyết cả cơ quan tạo đoan hữu hình trước mắt ta, nếu không tùng khuôn luật điều hòa, Bần Đạo tưởng Càn Khôn Vũ Trụ này đã tiêu diệt.
  Về Đạo Lý Học, ta ngó thấy khởi đầu nếu cái khối ngươn linh của Đức Chí Tôn không hòa hiệp với ngươn âm của Phật Mẫu, thì Thái Cực chưa ra tướng, hễ Thái Cực chưa ra tướng tức nhiên Càn Khôn Vũ Trụ nầy không có gì hết.
  Chúng ta ngó thấy hành tàng tạo đoan trước mắt ta là sự điều hòa trong thân thể. Và Triết Lý Đạo Giáo ta biết rằng: Nếu ta không đoạt đặng bảy khối sanh quang Thiêng Liêng kia đặng tạo thành xác thịt thì ta không có, ta không sanh ở đây. Nói gần hơn nữa nếu nhứt điểm tinh khí của cha ta không hiệp với huyết bổn của mẹ ta, thì tức nhiên không có sự hiệp hòa cả khuôn luật tạo đoan như trong bài thuyết pháp của
  Bần Đạo hôm nay.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page