Sự Du Nhập Của Đạo Thiên Chúa Giáo Vào Việt Nam (NXB Hà Nội 2001) - Nguyễn Văn Kiệm, 391 Trang

Discussion in 'Tôn Giáo Học' started by YenHong, Nov 19, 2020.

 1. YenHong

  YenHong Member

  upload_2023-12-11_16-15-55.png
  Từ năm 111 trước tây lịch, khi vua Vũ Đế nhà Hán chiếm lấy nước Nam Việt cho đến năm 939, khi Ngô Quyền đánh đuổi người Tầu về Bắc, đếm ra vừa đúng 1050 năm. Trong 1050 năm bị bắc thuộc, người Việt Nam ta đã nhiễm cái văn minh của Tầu rất mạnh, đặc biệt là về sự học vấn và về cách cai trị. Những học phái lớn, như Phật giáo, Nho giáo, Lão giáo, đã từ Tầu mà ảnh hưởng vào đời sống của người Việt Nam một cách sâu rộng. Ảnh hưởng này chỉ hiện rõ nét từ thời tự chủ (939-1528), tiếp tục qua thời Nam Bắc phân tranh (từ năm 1528 đến 1802) và thời Cận kim (từ năm 1802 đến 1945). Phật học độc tôn thời Đinh, Lê, Lý Trần. Tam giáo cực thịnh từ Lý, Trần. Nho học độc tôn từ Trần, Lê, Trịnh, Nguyễn. Ngày nay, nhận, hay không nhận, không còn người Việt Nam nào kỳ thị tam giáo đến từ nước Tầu nữa, mà ngược lại, ai cũng coi tam giáo như gắn liền với người Việt Nam và văn hoá Việt Nam.
  • Sự Du Nhập Của Đạo Thiên Chúa Giáo Vào Việt Nam
  • NXB Hà Nội 2001
  • Nguyễn Văn Kiệm
  • 391 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1etAJkDV74O5Ub5Cdc3l2NHOKYzweVS_x
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Dec 11, 2023

Share This Page