Sử Dụng Phụ Phẩm Nuôi Gia Súc Nhai Lại (NXB Nông Nghiệp 2008) - Nguyễn Xuân Trạch, 177 Trang

Discussion in 'Thức Ăn Vật Nuôi' started by quanh.bv, Sep 27, 2015.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách này nhằm cung cấp những kiến thức về cơ sở sinh lý và dinh dưỡng học liên quan đến việc sử dụng thức ăn xơ thô ở gia súc nhai lại trong hai chương đầu. Các chương tiếp theo giới thiệu các biện pháp nhằm nâng cao khả năng sử dụng phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc nhai lại cả về mặt lý thuyết và quy trình kỹ thuật. Chương cuối cùng xem xét việc sử dụng các loại phụ phẩm trong các hệ thống sản xuất nông nghiệp bền vững ở Việt Nam.
  Chương 1: Đặc điểm tiêu hóa của gia súc nhai lại
  Chương 2: Dinh dưỡng năng lượng và prôtêin của gia súc nhai lại
  Chương 3: Thức ăn xơ thô
  Chương 4: Bổ sung dinh dưỡng cho phụ phẩm nhiều xơ
  Chương 5: Xử lý rơm rạ và phụ phẩm xơ thô
  Chương 6: Ủ chua phụ phẩm làm thức ăn cho gia súc nhai lại
  Chương 7: Các loại phụ phẩm khác
  Chương 8: Một số quy trình chế biến phụ phẩm làm thức ăn cho trâu bò
  Chương 9: Các hệ thống sản xuất nông nghiệp sử dụng phụ phẩm làm thức ăn gia súc
  • Sử Dụng Phụ Phẩm Nuôi Gia Súc Nhai Lại
  • NXB Nông Nghiệp 2008
  • Nguyễn Xuân Trạch
  • 177 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://opacdigital.thuvien.cfi.edu.vn/wpDetail.aspx?Id=744
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 9, 2018

Share This Page