Sử Dụng Vốn Vay Có Hiệu Quả (NXB Chính Trị 2012) - Ngô Quang Huy, 88 Trang

Discussion in 'Cẩm Nang Tài Chính' started by Bryanedaw, Jul 30, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  upload_2021-8-4_11-20-16.png
  Đồng bao vung dan tộc thiểu số va miền nui co những thuận lợi về đất đai, nhan lực lao động, nhưng lại kho khăn về vốn đầu tư ban đầu. Chinh sach cho vay vốn ưu đai la một trong những chinh sach lớn của Đảng va Nha nước ta để thực hiện mục tieu xoa đoi, giảm ngheo ở cac vung nay. Tuy nhien, đồng bao ở đay con lung tung trong cach vay vốn va sử dụng vốn vay. Nha xuất bản Chinh trị quốc gia - Sự thật phối hợp với Nha xuất bản Văn hoa dan tộc giới thiệu cuốn sach Sử dụng vốn vay cú hiệu quả do Ngo Quang Huy bien soạn. Cuốn sach cung cấp cho đồng bao một số thong tin về quy trinh, thủ tục vay vốn, giải đap những vướng mắc trong qua trinh vay vốn; giới thiệu một số điển hinh đa sử dụng vốn vay co hiệu quả để vượt qua đoi ngheo, ổn định cuộc sống, phat triển sản xuất; đồng thời khẳng định sự quan tam của Đảng va Nha nước ta đối với đồng bao dan tộc thiểu số va miền nui.
  • Sử Dụng Vốn Vay Có Hiệu Quả
  • NXB Chính Trị 2012
  • Ngô Quang Huy
  • 88 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitro.download/view/08C61F7200EBD20
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Aug 4, 2021

Share This Page