Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn Tập 1 (NXB Hải Phòng 2008) - Alice A. Bailey, 547 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Sep 6, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Khi nói rằng tôi là một đệ tử Tây Tạng ở một trình độ nào đó, thì điều này chỉ nói với bạn có một ít, vì tất cả đều là đệ tử, từ người tìm đạo khiêm tốn nhất trở lên và vượt hơn chính Đức Christ nữa. Như bao nhiêu người khác, tôi sống trong một xác phàm, ở trên biên giới Tây Tạng (Tibet) và đôi khi (theo quan điểm trần tục) điều hành một nhóm lớn các Lạt Ma Tây Tạng khi ít bận rộn với các nhiệm vụ khác của tôi. Chính điều này gây ra lời đồn đãi rằng tôi là một tu viện trưởng (Abbot) của Lạt Ma Viện (Lamasery) đặc biệt này. Những ai cộng tác với tôi trong công việc của Thánh Đoàn (và mọi đệ tử chân chính đều cộng tác trong công việc này) còn biết tôi dưới một danh xưng và chức vụ khác nữa. A.A.B. biết rõ tôi là ai và nhận ra tôi theo hai danh xưng của tôi
  • Sự Hiển Lộ Của Thánh Đoàn Tập 1
  • NXB Hải Phòng 2008
  • Alice A. Bailey
  • 547 Trang
  • File PDF-True
  Link Download
  https://drive.google.com/open?id=0ByRebS4XzY7naFlsQjdJX3luVVE
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Dec 17, 2018

Share This Page