Sử Liệu Về Đảo Lanka - Tỳ Khưu Indacanda, 290 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 24, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sử liệu Về Đảo Lanka
  Tỳ Khưu Indacanda
  290 Trang
  Vốn là đệ tử của Thánh Tăng Moggallīputta Tissa - chủ trì cuộc kết tập Tam Tạng lần thứ 3, vào triều của đại đế Asoka - ngài Mahinda là trưởng phái đoàn truyền giáo, tháp tùng có các vị tỳ-khưu Iṭṭiya, Uttiya, Bhaddasāla, Sambala, sa-di Sumana (con trai vcủa công chúa Saṅghmitta) và thiện nam Bhaṇḍuka. Phái bộ đã đến Sri Laṅkā - lúc ấy gọi là Tambapaṇṇi, vào thời vua Devānampiyatissa và đã dễ dàng cảm hóa vị chúa tể của xứ sở này cùng với triều thần của ông theo chánh pháp. Trưởng lão Mahinda đã cho xuất gia 62 vị tỳ-khưu và đặt nền móng Tăng-già đầu tiên ở đảo Sư Tử. Sau đó không bao lâu thì Hoàng hậu của đức vua Devānampiyatissa là Anūladevī và 1000 cung nga thể nữ cũng muốn xuất gia. Thế là tỳ-khưu-ni Saṅghamitta (Chị ruột của hoàng tử Mahinda1) dẫn đầu một phái đoàn Ni chúng đến đảo quốc để đáp ứng nguyện vọng này. Tháp tùng với Trưởng lão Ni có những tỳ-khưu-ni hữu danh: Uttara, Hemā, Māsagallā, Aggimittā, Tappā, Pabbatachinna, Mallā, Dhammadāsikā... Cùng lên thuyền với phái đoàn có một nhánh Bồ-đề được chiết từ cây mẹ tại Bodhigayā được gìn giữ rất công phu - có nơi nói là mang theo cả đất bản địa và có chuyên gia vật lý đi theo chịu trách nhiệm bảo quản và ươm trồng. Thế là cây Bồ-đề lịch sử thiêng liêng được trồng tại đại uyển Mahāmeghavana - sau này được chiết nhánh trồng khắp 32 tỉnh thành. Để đáp ứng cho nhu cầu đức tin của quần chúng, sa-di Sumana được lệnh của mẹ (Trưởng lão Ni Saṅghamitta) lên thuyền trở về đất liền xin ông ngoại (đại đế Asoka) và Thánh Tăng Moggallīputta Tissa để thỉnh Bát và Xá lợi Răng Nhọn của đức Phật mang về đảo quốc.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page