Sử Liệu Việt Nam (NXB Bộ Giáo Dục 1959) - Huỳnh Khắc Dụng, 227 Trang

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by admin, Oct 16, 2016.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Huỳnh Khắc Dụng, Ông là một nhà luật học, mà cũng là học giả chuyên nghiên cứu về sử học, sân khấu hát bội của nghệ thuật tuồng cổ Việt Nam. Từng làm biện lí lâu năm tại tòa Thượng thẩm Sài Gòn, thẩm phán các tòa Sơ thẩm và Thượng thẩm, Viện Chưởng lí với chức danh Phó chưởng lí tòa án Sài Gòn. Ông phục vụ trong ngành Tư pháp Sài Gòn hơn 34 năm.
  • Văn Hóa Tung Thư Số 1
  • Sử Liệu Việt Nam
  • NXB Bộ Giáo Dục 1959
  • Huỳnh Khắc Dụng
  • 227 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  https://catalog.hathitrust.org/Record/001870139
   
  Last edited: Feb 25, 2018

Share This Page