Sự Nghiệp Bảo Tàng Của Nước Nga (NXB Hà Nội 2006) - Kaulen M.E, 596 Trang

Discussion in 'Lưu Trữ Học' started by kethutinh9xx68, Dec 7, 2020.

 1. kethutinh9xx68

  kethutinh9xx68 New Member

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm hai phần lớn, toàn bộ phần thứ nhất viết về lịch sử phát triển công tác bảo tàng ở nước Nga. Đây là ấn phẩm đầu tiên thu thập hợp nhất và rõ ràng tài liệu cơ cấu vể lịch sử sự nghiệp bảo tàng của nước Nga từ khi hình thành đến đầu thiên niên kỷ thứ ba. Bức tra n h mở về sự hình thành và phát triển thế giới bảo tàng được trình bày trong phần I, còn trong phần II sẽ bổ sung thông tin về lịch sử hình thành các khuynh hướng riêng biệt của hoạt động bảo tàng.
  • Sự Nghiệp Bảo Tàng Của Nước Nga
  • NXB Hà Nội 2006
  • Kaulen M.E
  • Dịch: Đỗ Minh Cao
  • 596 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/88279
   
  Last edited by a moderator: Dec 7, 2020

Share This Page