Sự Phát Triển Của Các Hợp Tác Xã Giai Đoạn 2008-2011 (NXB Thống Kê) - Tổng Cục Thống Kê, 78 Trang

Discussion in 'Niên Giám Thống Kê' started by quanh.bv, Aug 1, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Để đáp ứng nhu cầu của các nhà quản lý, nghiên cứu, người dùng tin, Tổng cục Thống kê biên soạn và công bố ấn phẩm “Sự phát triển của các hợp tác xã giai đoạn 2008-2011”. Nội dung ấn phẩm gồm những thông tin cơ bản phản ánh thực trạng và kết quả sản xuất kinh doanh của khu vực hợp tác xã trong tất cả các ngành kinh tế quốc dân, thuộc địa phương trong cả nước từ năm 2008 đến năm 2011 trên cơ sở cập nhật, tổng hợp thông tin thu được từ các cuộc điều tra doanh nghiệp hàng năm của Tổng cục Thống kê.
  Nội dung ấn phẩm gồm 2 phần:
  - Phần 1: Tổng quan sự phát triển của khu vực hợp tác xã giai đoạn 2008-2011.
  - Phần 2: Số liệu cơ bản về sự phát triển của khu vực hợp tác xã giai đoạn 2008-2011.
  Tổng cục Thống kê mong nhận được ý kiến đóng góp của các cơ quan, các nhà nghiên cứu và người dùng tin để các ấn phẩm tiếp theo phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng thông tin.
  • Sự Phát Triển Của Các Hợp Tác Xã Giai Đoạn 2008-2011
  • NXB Thống Kê 2013
  • Tác giả: Tổng Cục Thống Kê
  • Số trang: 78
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn...cac-hop-tac-xa-giai-doan-2008-2011-73262.html
   

Share This Page