Sự Phát Triển Của Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Miền Nam Việt Nam (NXB Đại Học Quốc Gia 2005) - Võ Văn Sen

Discussion in 'Lịch Sử Học' started by quanh.bv, May 7, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-7-28_12-25-41.png
  Trong cơ cấu kinh tể - xả hội miền Nam thời kỳ 1945 -1975 dan xen nhiều phương thức sản xuất, nhiều thành phần kinh tế, chủ nghĩa tư bàn dã có sự phát triển nhất định và dang trong quá trình xác lộp vị trí thống trị cùa nó. Chủ nghĩa tư bàn ở dây có nhiều dqc thù, nhiều mặt hạn chế tiêu cực củng như nhiều mặt tích cực khách quan cần phải được nghiền cứu nghiêm túc. Két quả nghiên cứu dó, về mặt thực tiễn, có thể góp phần giúp cho việc dánh giá chính xác hơn đặc điểm, tính chất và trình độ “điểm xuất phát” mà từ dó miền Nam cùng cà nước quá độ lên chủ nghĩa xà hội mang màu sắc Việt Nam, do đó góp thêm cơ sở khoa học cho việc cụ thể hóa con đường công nghiệp hóa, hiện dại hóa dất nước ta. Thực tiễn cách mạng Việt Nam 20 năm qua với những sai lầm, tổn thất của thời kỳ 1975 - 1986 hay những thành tựu bước đẩu của công cuộc đổi mới từ năm 1986 đến nay, ít nhiều có liên quan dến việc đánh giá nói trên. Hơn nửa, về mặt khoa học, việc nghiên cứu về chủ nghĩa tư bản ờ miền Nam (1954 - 1975) còn bát nguồn từ một yêu cẩu khoa học sâu xa, đó là việc nghiền cứu các phương thức sản xuất, hình thái kinh tế - xã hội trong lịch sừ Việt Nam.
  • Sự Phát Triển Chủ Nghĩa Tư Bản Ở Miền Nam Việt Nam 1954-1975
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2005
  • Võ Văn Sen
  • 307 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/11Nkvj-D0XuEwyDrDIU7mKlTnCQit8KvT
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 28, 2023

Share This Page