Sự Phát Triển Hệ Thuật Ngữ Tiếng Việt (NXB Đại Học Quốc Gia 2018) - Lê Quang Thiêm, 274 Trang

Discussion in 'Ngôn Ngữ Học' started by quanh.bv, May 31, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-6-16_22-51-26.png
  Thuật ngữ là những từ và ngữ định danh để chỉ những sự vật, hiện tượng, khái niệm quá trình, phạm trù, học thuyết, v.v. trong khoa học, kỹ thuật, công nghệ và dịch vụ. Trước đây, thuật ngữ được quan niệm là một lóp từ trong từ vựng của tiếng Việt. Ngày nay cùng với sự phát triển của tiếng Việt và nền khoa học công nghệ Việt Nam, thuật ngữ đã phát triển thành một hệ thống lớn và đang tiếp tục hoàn thiện để phục vụ cho tư duy và giao tiếp, cho sự phát triển và truyền thụ khoa học và công nghệ, cho phát triển và lan tỏa văn hóa tri thức Việt Nam thời đại mới. Để có một hệ thống lớn bao gồm các hệ thống con gồm thuật ngữ trong các ngành, chuyên ngành khoa học, hệ thuật ngữ Việt Nam đã trải qua quá trình khởi tạo, phát triển gần một thế kỷ khi cha ông ta thức tỉnh dùng chữ quốc ngữ La tinh hóa trong giáo dục, khoa học, trong giao tiếp bằng chữ nghĩa, văn bản. Công việc kiến tạo, nghiên cứu xây dựng cũng đã được nhiều người thuộc nhiều thế hệ quan tâm bàn bạc, xây dựng. Việc đào sâu nghiên cứu khoa học về thuật ngữ, về chuẩn hóa, về giữ gìn sự trong sang tiếng Việt liên quan đã có nhiều công trình, chuyên luận, luận án nghiên cứu đề cập. Những vấn đề chung cũng như nhiều vấn đề chuyên sâu, bộ phận cũng đã được khảo sát công bo có nhiều thành tựu. Công việc tổng kết thành công, bao quát xứng tầm chắc chắn thuộc về chuyên môn Thuật ngữ học Việt Nam đang manh nha hình thành xây dựng
  • Sự Phát Triển Hệ Thuật Ngữ Tiếng Việt Theo Định Hướng Văn Hóa
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2018
  • Lê Quang Thiêm
  • 274 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/121287
  https://drive.google.com/file/d/1pyu6O89HtyRSU1_ZkFzGp4Eoeu2nPPGo
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 16, 2022

Share This Page