Sự Phát Triển Nhận Thức Về Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam

Discussion in 'Quản Lý Kinh Tế' started by quanh.bv, Aug 7, 2019.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-27_11-21-39.png
  Cho đến nay đã có không ít các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu, các đề tài khoa học đề cập đến vấn đề kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa dưới các góc độ khác nhau, và về cơ bản các công trình nghiên cứu đã công bố đều đề cập tới nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa với tư cách là mô hình kinh tế tổng quát của nước ta trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và xem xét nó dưới các giác độ, phương pháp luận chung, lý luận chung và mô phỏng khung khổ thể chế cho sự vận hành của nó,... Tuy nhiên, vẫn chưa có công trình nào đề cập tới quá trình phát triển nhận thức về nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa một cách hệ thống, toàn diện để nhận thức được mặt tích cực, tiến bộ cùng những hạn chế, bất cập trong quá trình đó.
  • Sự Phát Triển Nhận Thức Về Nền Kinh Tế Thị Trường Định Hướng Xã Hội Chủ Nghĩa Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2013
  • Phạm Quốc Trung, Phạm Thị Túy
  • Số trang: 164
  • Kiểu file: PDF SCAN
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  Link Download
  http://tailieudientu.lrc.tnu.edu.vn/Chi-tiet/e-72904.html
  https://drive.google.com/file/d/13LglzeZdTzeetBLMjDEvEH6XNHNeyVuO
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 27, 2022

Share This Page