Sự Quan Trọng Của Bí Pháp Và Thọ Truyền Bí Pháp (Ấn Bản 2004) - Dã Trung Tử, 34 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự Quan Trọng Của Bí Pháp Và Thọ Truyền Bí Pháp
  Ấn Bản 2004
  Dã Trung Tử
  34 Trang
  Về sự quan trọng của Bí Pháp Đức Hộ Pháp đã nói rằng: “Bần Đạo nói thật: Bao giờ Bí pháp cũng duy chủ, quyền Đạo chỉ là giả tướng, không chơn thật gì hết. Nếu như chúng ta tu mà không đạt Pháp được, tức nhiên chúng ta không giải thoát đặng, thì kiếp tu của chúng ta không hữu ích chi hết…”
  Trong lịch sử các tôn giáo thì khi các vì Giáo chủ giáng trần lập đạo đều có truyền hai phần là Thể pháp và Bí pháp: Thể pháp là hình tướng tôn giáo, còn Bí pháp là phần tinh thần bí ẩn bên trong đưa Chơn thần người tu hành đạt đến đắc Đạo giải thoát. Phần Bí pháp chỉ truyền riêng cho từng người, khi họ có đủ công đức mới được khẩu thọ tâm truyền để đẩy nhanh quá trình đắc Đạo sớm hơn. Nên Bí pháp tu luyện không bao giờ viết ra thành sách và phổ biến rộng rãi để ai cũng biết và cũng luyện được cả.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page