Sự Thật Vấn Đề Dân Chủ Và Nhân Quyền Trong Chiến Lược Diễn Biến Hoà Bình Ở Việt Nam

Discussion in 'Học Viện Chính Trị Quốc Gia' started by quanh.bv, Nov 18, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-18_16-27-59.png
  “Diễn biến hòa bình” là chiến lược toàn cầu do chủ nghĩa đế quốc và các thế lực thù địch sử dụng với mục đích xóa bỏ hệ thống các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới và dập tắt phong trào đấu tranh cách mạng của nhân dân tiến bộ, thiết lập trật tự thế giới mới. Chúng sử dụng nhiều chiêu bài khác nhau như “dân chủ và nhân quyền”, “đa nguyên chính trị”, “đa đảng đối lập”... hòng gây “tự diễn biến” trong nhân dân, tạo ra sự khủng hoảng về chính trị, làm chệch hướng, dẫn đến sự sụp đổ chế độ xã hội chủ nghĩa ở nước ta; trong đó, mục tiêu quan trọng hàng đầu là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng đối với cách mạng Việt Nam, lái Việt Nam theo quỹ đạo tư bản chủ nghĩa.
  • Sự Thật Vấn Đề Dân Chủ Và Nhân Quyền Trong Chiến Lược Diễn Biến Hoà Bình Ở Việt Nam
  • NXB Chính Trị 2012
  • Trương Thành Trung
  • 236 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/5481
  https://drive.google.com/file/d/1KX-jwLjR1yJ3GExbiddTEruyL5Vu9eft
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 10, 2022

Share This Page