Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam Trung Quốc Trong 30 Năm Qua - Phạm Xuyên, 110 Trang

Discussion in 'Địa Chí Sài Gòn-TP. Hồ Chí Minh' started by admin, Jul 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Cuốn sách Sự thật về quan hệ Việt Nam - Trung Quốc trong 30 năm qua là một văn kiện quan trọng của Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được công bố ngày 4 tháng 10 năm 1979 nhằm vạch trần bộ mặt phản động của bọn bành trướng Bắc Kinh đối với nước ta trong suốt một thời gian dài. Cuốn sách này gồm toàn văn bản văn kiện nói trên.
  • Sự Thật Về Quan Hệ Việt Nam Trung Quốc Trong 30 Năm Qua
  • NXB Sự Thật 1979
  • Phạm Xuyên
  • 116 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://issuu.com/ngisaigon/docs/0104
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited: Apr 11, 2018

Share This Page