Sự Tích Thư Hùng Kiếm - Bửu Pháp Của Đức Thượng Sanh (Ấn Bản 2014) - Tầm Nguyên sưu tầm, 20 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Oct 30, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự Tích Thư Hùng Kiếm - Bửu Pháp Của Đức Thượng Sanh
  Ấn Bản 2014
  Tầm Nguyên sưu tầm
  20 Trang
  Trong Cổ Pháp của Giáo Tông có 1 bửu bối vô cùng lợi hại của Đức Cao Thượng Sanh (Cao Hoài Sang) đó là Thư Hùng Kiếm. Thư Hùng Kiếm do 2 thanh kiếm Thư (Mái) và Hùng (Trống) ghép lại mà thành có thi rằng: Gươm thư giúp sức gươm Hùng, Điểm tô nghiệp cả con Rồng cháu Tiên.
  Điều đó chứng tỏ Gươm này trị thế. Theo văn thư số 264-TQTS của Ngài Bảo Thế. Chưởng Quản Ban Thế Đạo có thích nghĩa Thư Hùng Kiếm là gươm Thần Huệ nghiêm trị xảo trá, khử trừ tà mị.
  Theo Thánh Giáo dạy thì Đức Quyền Giáo Tông Lê Văn Trung ngươn linh là Lý Ngưng Dương, Đức Thượng Phẩm Cao Quỳnh Cư ngươn linh là Hớn Chung Ly (tên Quyền) và Đức Thượng Sanh Cao Hoài Sang ngươn linh là Lữ Đồng Tân (Thông tin Cao Đài Xuân Tân Hợi, 1971).( chỉ nói riêng bửu bối Thư Hùng Kiếm Đức Cao Thượng Sanh ).
  Bình thời Lữ Đồng Tân thổi tiêu, nhưng thường dùng Thư Hùng Kiếm để trừ gian trá như việc quăng gươm pháp giết hai con của Long Vương khi Ma Yết ăn cắp Ngọc Bảng của Lam Thể Hòa ( ngươn linh của Ngài Phối sư Thái Bính Thanh ) (Lời xác nhận của Ngài Khai Pháp, chiều mùng 2 Tết Giáp Dần). Đức Hộ Pháp nhấn mạnh rằng đó chỉ là thể pháp có giới hạn để tượng trưng cái Bí pháp vô cùng .(Đại Đạo Bí Sử)
  Đức Thượng Sanh, khi mặc đại phục chầu lễ Đức Chí Tôn, có giắt nơi lưng Thư hùng kiếm, tượng trưng cho nhiệm vụ trị thế và chuyển thế.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page