Sự Tiến Hóa Của Loài Người Theo Nhân Sinh Quan Của Cao Đài Giáo (2002) - Dã Trung Tử, 46 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by quanh.bv, Nov 1, 2014.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Sự Tiến Hóa Của Loài Người Theo Nhân Sinh Quan Của Cao Đài Giáo
  Ấn Bản 2002
  Dã Trung Tử
  46 Trang
  Theo tín ngưỡng căn bản của Cao Đài Giáo, thì con người cũng như vạn hữu chúng sanh, đều do Thượng Đế tạo dựng và ban cho một điểm Linh quang luôn hướng thượng, nên bản chất của Thượng Đế đều có trong mỗi chúng sanh, còn gọi là Thiên tánh. Vì phải phát triển cái Thiên tánh này để tiến hoá, mà chúng sanh mới có mặt nơi cỏi trần. Sự phát triển này nhanh hay chậm còn tuỳ thuộc nơi căn cơ và cố gắng của mỗi cá thể, nên chúng ta thấy trên trường tiến hoá của chúng sanh có nhiều trình độ chênh lệch khác nhau, sự phát triển này không có thể trong một kiếp sanh ngắn ngủi của một đời người mà đoạt được sự hoàn thiện, mà phải trải qua nhiều kiếp mới có được. Khi đã viên mãn thì chúng sanh sẽ được hội nhập với Càn khôn vũ trụ, về với nguồn gốc của mình là Thượng Đế. Vòng xây chuyển này làm thành sự tiến hoá của chúng sanh trong đó có con người, đó là chân lý tối thượng trong nhân sinh quan của Cao Đài Giáo.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page