Sự Trỗi Dậy Về Quân Sự Của Trung Quốc Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam - Đỗ Minh Cao, 265 Trang

Discussion in 'Nghiên Cứu Trung Quốc' started by Bryanedaw, Jul 13, 2021.

 1. Bryanedaw

  Bryanedaw Member

  [​IMG]
  Để tiếp tục công cuộc cải cách và mở cửa, hoàn thành mục tiêu xây dựng xã hội khá giả toàn diện, trở thành một trong những nước mạnh trên thế giới, Trung Quốc đang và sẽ đẩy mạnh phát triển mọi lĩnh vực, đặc biệt là kinh tế và quân sự là những bộ phận cấu thành sức mạnh tổng hợp quốc gia của mình. Hiện đại hóa quân sự là công cuộc khó khăn phức tạp, tuy nhiên, mười năm gần đây, trong lĩnh vực này, Trung Quốc đã đạt được những thành tựu nhất định. Hiện nay, về sức mạnh quân sự, Trung Quốc được đánh giá là một trong số những quốc gia hàng đầu trên thế giới.
  Tìm hiểu sự trỗi dậy về quân sự của Trung Quốc là nhằm mục tiêu: thứ nhất, đưa ra được bức tranh tương đối hoàn thiện về an ninh quốc phòng nói chung và về hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc nói riêng trong mười năm đầu của thế kỷ XXI; thứ hai, chỉ ra những ảnh hưởng nhiều chiều của công cuộc này đối với tình hình an ninh trong khu vực nói riêng và trên thế giới nói chung, đặc biệt là đối với Việt Nam, trong đó quan trọng nhất là vấn đề liên quan đến biên giới và Biển Đông; thứ ba, qua một số bài học được và chưa được của việc thực thi an ninh quốc phòng, đặc biệt là công cuộc hiện đại hóa quân sự của Trung Quốc, những nước có quan hệ với nước này có thể có những bước đi phù hợp, trong đó có Việt Nam; thứ tư, phát huy những bài học tích cực trong xây dựng lực lượng quân sự hiện đại, đặc biệt trong công nghiệp quốc phòng “kép” – “quân sự - dân sự”, giúp một số nước, trong đó có Việt Nam, tăng cường hiệu quả của chính sách và việc thực hiện đường lối kết hợp quân, dân sự thúc đẩy phát triển chung của đất nước; thứ năm, đưa ra được một số gợi ý, kiến nghị trong đối sách của Việt Nam với Trung Quốc về lĩnh vực quân sự.
  • Sự Trỗi Dậy Của Trung Quốc Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam Tập 2
  • Sự Trỗi Dậy Về Quân Sự Của Trung Quốc Và Những Vấn Đề Đặt Ra Cho Việt Nam
  • NXB Từ Điển Bách Khoa 2013
  • Đỗ Minh Cao
  • 265 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/73429
  https://drive.google.com/file/d/1aNGNUc-tw5KpeSuZkk0mNJC5QVFo6liC
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 3, 2022

Share This Page