Sức Tải Môi Trường Vịnh Hạ Long-Bái Tử Long (NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012) - Trần Đức Thạnh, 294 Trang

Discussion in 'Kỹ Thuật Môi Trường' started by letoan, Feb 4, 2024.

 1. letoan

  letoan Active Member

  upload_2024-2-4_11-55-22.png
  Việt Nam là một quốc gia biển, có vùng biển chủ quyền rộng khoảng một triệu kilômét vuông, đường bờ biển trải dài hơn 3.260km, một hệ thống đảo ven bờ và vùng khơi chiếm một vị trí cực kỳ quan trọng về mặt an ninh quốc phòng cũng như kinh tế-xã hội của đất nước. Chiến lược Biển Việt Nam tới năm 2020 được Đảng và Nhà nước ta xây dựng, đã xác định những nhiệm vụ chiến lược phải hoàn thành, nhằm khẳng định chủ quyền Quốc gia trên biển, phát triển kinh tế biển, khoa học công nghệ biển, đưa nước ta trở thành một Quốc gia mạnh về biển, phù hợp với xu thế khai thác đại dương của thế giới trong thế kỷ XXI. Việc thực hiện có kết quả các nhiệm vụ trên, phải dựa trên một cơ sở khoa học, kỹ thuật đầy đủ, vững chắc về điều kiện tự nhiên, sinh thái môi trường và tiềm năng tài nguyên thiên nhiên biển của nước ta.
  Công cuộc điều tra nghiên cứu biển ở nước ta đã được bắt đầu từ những năm 20 của thế kỷ trước, song phải tới giai đoạn từ 1954, và nhất là sau năm 1975, khi chiến tranh kết thúc, đất nước thống nhất, hoạt động điều tra nghiên cứu biển nước ta mới được đẩy mạnh, nhiều Chương trình cấp Nhà nước, các Đề án, Đề tài ở các Ngành, các địa phương ven biển mới được triển khai. Qua đó, các kết quả nghiên cứu đã được công bố, đáp ứng một phần yêu cầu tư liệu về biển, cũng như góp phần vào việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc phòng biển, các hoạt động khai thác, quản lý bảo vệ tài nguyên môi trường biển trong giai đoạn vừa qua.
  • Sức Tải Môi Trường Vịnh Hạ Long-Bái Tử Long
  • NXB Khoa Học Tự Nhiên 2012
  • Trần Đức Thạnh, Trần Văn Minh, Cao Thị Thu Trang
  • 294 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=28887
  https://drive.google.com/file/d/16y37fm3tuWv46MebTgDGVZP-UxxiqD0P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page