Suối Thiền (NXB Tôn Giáo 2002) - Nhật Quang, 108 Trang

Discussion in 'Tín Ngưỡng Tôn Giáo' started by nhandang123, Jul 11, 2015.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Suối Thiền
  NXB Tôn Giáo 2002
  Nhật Quang
  108 Trang
  Đại dương bao la muôn thuở là chỗ về của ao hồ sông rạch, là chỗ đến của
  suối nguồn thiên nhiên. Biển Phật pháp như đại dương bất tận và suối thiền là
  mạch nguồn tuôn chảy luôn hướng về biển tâm.
  Cho nên nói đến biển tâm là nói đến suối thiền. Nói đến suối thiền là nói
  đến lòng đại dương thanh tân tươi mát, vô ưu, diệu kỳ. Ở đó tha hồ cho cỏ cây đá
  sỏi, cầm thú, muôn loài an lòng tắm mát. Ai đã nghe từ ngất trời, suối thiền tuôn
  chảy thắm tươi ngàn nội. Đó là gì ? Cũng chẳng là gì đâu. Chỉ là một cành lao vun vút vượt trùng dương trở về Tây mà chơi.

  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

Share This Page