Suối Và Biển (NXB Đại Học Quốc Gia 2007) - Nông Quốc Chấn, 95 Trang

Discussion in 'Tác Phẩm Thi Ca' started by nhandang123, Aug 13, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Nông Quốc Chấn là một nhà văn người dân tộc Tày, Việt Nam. Ông là người dân tộc thiểu số đầu tiên "mang hơi thở núi rừng Việt Bắc vào thi ca". Ông được xem là cánh chim đầu đàn của những người cầm bút các dân tộc thiểu số. Ông cũng là một trong số ít người dịch thơ văn từ tiếng Việt sang tiếng dân tộc. Wikipedia
  • Giải Thưởng Hồ Chí Minh
  • Suối Và Biển
  • NXB Đại Học Quốc Gia 2007
  • Nông Quốc Chấn
  • 95 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link Download
  http://dlib.vnu.edu.vn/iii/cpro/DigitalItemViewPage.external?lang=vie&sp=1035992
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Mar 28, 2019

Share This Page