Sưu Tập Sắc Lệnh Của Chính Phủ Lâm Thời Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa Năm 1945 - Ts. Vũ Thị Minh Hương

Discussion in 'Tủ Sách Sau 1990' started by admin, Jul 21, 2013.

 1. admin

  admin Thư Viện Sách Việt Staff Member Quản Trị Viên

  Tháng 8 năm 1945, Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập trên cơ sở cải tổ Ủy ban Dân tộc giải phóng Việt Nam, ra mắt quốc dân đồng bào ngày 2/9/1945. Đây là Chính phủ đầu tiên của nhân dân Việt Nam dưới chế độ dân chủ Cộng hòa, đặt nền móng cho việc xây dựng một chế độ xã hội mới - chế độ của dân, do dân và vì dân.
  Ra đời trong hoàn cảnh đất nước gặp muôn vàn khó khăn, thử thách, Chính phủ lâm thời đã thể hiện được vai trò của mình, là cơ quan Nhà nước, lãnh đạo và điều hành mọi công việc của đất nước. Trong quá trình hoạt động của Chính phủ từ tháng 8/1945 đến 12/1945, một khối lượng văn bản quan trọng đã được sản sinh, tiêu biểu là những Sắc lệnh của Chủ tịch Chính phủ Lâm thời Việt Nam Dân chủ Cộng hòa.
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page