Suy Nghĩ Mới Về Nhật Ký Trong Tù (NXB Giáo Dục 1995) - Nguyễn Huệ Chi, 678 Trang

Discussion in 'Ngữ Văn Học' started by thinganbui, Mar 6, 2017.

 1. thinganbui

  thinganbui Member

  upload_2022-5-15_8-40-1.png
  Suy nghi mới ve "Nhật ký trung tù” và Nhật ký trong lù -Bàn dịch trọn vẹn là hai công trình của Viện Vởn học công bố năm 1990, nhàn dịp UNESCO tồ chức kỳ niệm 100 năm ngày sinh danh nhân ván hóa Hô Chí Minh. Sau hai nám ra mắt, cả hai tập sách d'ẻu dã giành dược sự chú ý rộng rái cùa dư luận. Trẻn một số báo chí cũng dã từng xuất hiện một số bài giới thiệu, phê bình. Dựa trén dè nghị cùa số lớn bạn dọc, nhất là ỵẻu càu giảng dạy Nhụt ký trung tù trong nhà trường, ỏ bậc phổ thông củng như dại học, lần này Viện Vãn học cho tái bàn cả hai cóng trình dưới dạng gộp chung làm một, vói sự giúp dỡ tích cực cùa Nhà xuất bản Giáo dục và Bảo tàng Hò Chí Minh.
  • Suy Nghĩ Mới Về Nhật Ký Trong Tù
  • NXB Giáo Dục 1995
  • Nguyễn Huệ Chi
  • 678 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/17PUY102Zzwj5yMu5ckqakYtLEd-e5g8P
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: May 15, 2022

Share This Page