Tác Phẩm Được Tặng Giải Thưởng Hồ Chí Minh Quyển 3 - Địa Chí Văn Hoá Dân Gian Nghệ Tĩnh

Discussion in 'Địa Chí Học' started by nhandang123, May 29, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2022-10-18_23-11-58.png
  Tương ứng với thuật ngừ folklore cùa phương Tây, ván hóa dân gian hiên nay là một thuật ngữ đã và đang có xu hướng thay thế cho những thuật ngữ văn học dán gian, ván nghệ dân gian mà nội hàm cùa chúng theo ngữ nghĩa, hãy còn chạt hẹp. Bời vì folklore nói chung là một chỉnh thổ, những yếu tố cùa nó, ví dụ một bài dân ca chẳng hạn, không phải chỉ có lời, mà còn có nhạc có diêu, có thổ còn có cà sinh hoạt nữa. Mà sinh hoạt vãn nghê cùa quẩn chúng, như trước dây ta vản thấy, thường bao gổm cả hoạt đông của số dông tham dự, chứ không chỉ có riêng hoạt động cùa nhân vật diẻn xướng mà thôi. Như vây, không nôn chỉ ngắt lấy phần lời, hay ghi chú phần nhạc mà không hề đếm xỉa đến các phần khác của nó. Nếu ta tách phần ngữ vãn hay phần nhạc cùa folklore thành từng bộ phân, gọi chúng là "văn học dán gian" hay "âm nhạc dân gian" thì cũng chẳng có gì sai; nhưng hẻ đà nói dến folklore, thì không thể không nghĩ đến một tổng thể nguyôn hợp, và như vây, theo quan đidm của nhiêu người hiên nay, hãy tạm gọi nó bằng "ván hóa dân gian", tuy rang ngữ nghĩa cùa từ có tính chất mờ rộng. Dù sao thì nói vân hóa dán gian vản phải bao gổm đến mặt truyổn thống và mặt thẩm mỹ của sinh hoạt quần chúng - cả hai lĩnh vực vãn hóa vật chất cũng như văn hóa tinh thần. Chính vì vây, từ vàn hóa dán gian nghe ra có hơi rộng, nhưng vì nó còn ôm thôm nhiều ý nghĩa, nôn chúng tôi cho rằng dùng từ văn hóa dân gian đổ chỉ folklore là dỗ chấp nhận hơn hai từ kia.
  • Tác Phẩm Được Tặng Giải Thưởng Hồ Chí Minh
  • Quyển 3-Địa Chí Văn Hoá Dân Gian Nghệ Tĩnh
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2003
  • Nguyễn Đổng Chi
  • 875 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/107981
  https://drive.google.com/file/d/1tsm0Ljtqr4OkDuWSDHy89wREeVLHgux1
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Oct 18, 2022

Share This Page