Tái Cấu Trúc Kinh Tế Vùng Nam Trung Bộ Nhằm Phát Triển Bền Vững - Bùi Đức Hùng, 460 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Apr 30, 2022.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2022-4-30_22-6-19.png
  Cuốn sách “Tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ nhằm phát triển bền vững đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030” do TS. Bùi Đức Hùng chủ biên đã cung cấp luận cứ khoa học và cơ sở thực tiễn về tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững, trên cơ sở phân tích thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ, giai đoạn 2001- 2014 nhóm tác giả đã đề xuất một số giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.
  Nội dung cuốn sách được trình bày trong 3 chương. Chương 1: Cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tê vùng theo hướng bền vững; Chương 2: Thực trạng cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ giai đoạn 2001-2014; Chương 3: Quan điểm và giải pháp tái cấu trúc kinh tế vùng Nam Trung Bộ đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 theo hướng bền vững.
  Trong chương 1, cuốn sách đã trình bày và phân tích khái quát cơ sở lý luận tái cấu trúc kinh tế vùng theo hướng bền vững, trong đó nhấn mạnh đến những nhân tố bên trong và bên ngoài tác động đến cấu trúc kinh tế vùng. Điểm nổi bật của cuốn sách là nhóm tác giả đã làm rõ năm nội dung cơ bản của tái cấu trúc kinh tế gồm: (i), đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế; (ii) Tái cấu trúc các ngành kinh tế; (iii) Tái cấu trúc đầu tư, trọng tâm là đầu tư công; (iv)Tái cấu trúc hệ thống doanh nghiệp, trọng tâm là hệ thống doanh nghiệp nhà nước; (v) Tái cấu trúc hệ thống tài chính - ngân hàng, trọng tâm là các tổ chức tín dụng. Bên cạnh đó, nhóm tác giả cũng nhận diện một số xu hướng chủ yếu trong tái cấu trúc kinh tế vùng và phân tích một số nhân tố khách quan bên ngoài và nhân tố chủ quan bên trong tác động đến quá trình tái cấu trúc kinh tế vùng. Mặt khác, từ kinh nghiệm của các nước như Trung Quốc, Thái Lan, Liên minh châu Âu (EU), nhóm tác giả đã rút ra chín bài học kinh nghiệm cho tái cấu trúc kinh tế vùng NTB.
  • Tái Cấu Trúc Kinh Tế Vùng Nam Trung Bộ Nhằm Phát Triển Bền Vững Đến Năm 2020 Và Tầm Nhìn Đến Năm 2030
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2016
  • Bùi Đức Hùng
  • 460 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9037
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page