Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế Việt Nam Hướng Tới Phát Triển Bền Vững - Trần Đình Thiên, 349 Trang

Discussion in 'Kinh Tế Học' started by quanh.bv, Nov 9, 2021.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2021-11-9_15-21-31.png
  Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá cao. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng đã phát triển đến giới hạn. Kể từ năm 2007, nền kinh tế Việt Nam có xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng và gia tăng bất ổn.
  Trong năm 2011, Đảng, Nhà nước và Chính phủ đã quyết tâm tái cấu trúc nền kinh tế với trọng tâm là tái cấu trúc khu vực doanh nghiệp nhà nước, hệ thống ngân hàng và đầu tư công. Tái cấu trúc nền kinh tế nhằm nâng cao hiệu quả, tăng năng suất và sự ổn định của nền kinh tế. Vì thế, các hướng tái cấu trúc nền kinh tế đề ra vào năm 2011 nhằm hướng tới mục tiêu phát triển bền vững. Sau gần 30 năm thực hiện đường lối đổi mới, Việt Nam đã có tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt ở mức khá cao. Tuy nhiên, mô hình tăng trưởng kinh tế theo chiều rộng đã phát triển đến giới hạn. Kể từ năm 2007, nền kinh tế Việt Nam có xu hướng suy giảm tốc độ tăng trưởng và gia tăng bất ổn.
  Cuốn sách Tái cơ cấu nền kinh tế Việt Nam hướng tới phát triển bền vững mang đến cho bạn đọc những hiểu biết sâu sắc và toàn diện hơn về nền kinh tế Việt Nam cũng như vấn đề tái cấu trúc nền kinh tế theo hướng phát triển bền vững, trên cơ sở phân tích những kinh nghiệm của các nước trên thế giới.
  • Tái Cấu Trúc Nền Kinh Tế Việt Nam Hướng Tới Phát Triển Bền Vững
  • NXB Khoa Học Xã Hội 2018
  • Trần Đình Thiên
  • 349 Trang
  • PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/8719
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page