Tài Chính Công Ty Các Nguyên Tắc Căn Bản Và Các Áp Dụng (NXB Phương Đông 2011) - Dương Hữu Hạnh

Discussion in 'Nghiệp Vụ Tài Chính' started by nhandang123, May 17, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  upload_2023-2-28_23-48-41.png
  Quyển sách này đề cập đến tài chánh công ty (corporate finance) hay doanh nghiệp, tập trung vào việc các công ty đầu tư vào các tài sản thực (real assets) như thế nào và các công ty làm thế nào tăng số tiền để trả cho các cuộc đầu tư này. Việc quản trị tài chánh quan trọng, thú vị, và đầy thách thức. Quản trị tài chánh quan trọng vì các quyết định đầu tư vốn (capital investment decisions) ngày nay có thể xác định các việc kinh doanh mà xí nghiệp thực hiện trong 10, 20, hay nhiều năm hơn trong tương lai. Cũng như vậy, việc thành công hay thất bại của xí nghiệp tùy thuộc phần lớn vào năng lực của mình để tìm kiếm vốn mà xí nghiệp cần đến. Tài chánh là vấn đề thú vị vì nhiều lý do. Các quyết định tài chánh thường liên quan đến các số tiền lớn và các dự án đầu tư lớn hay các vụ mua lại có thể liên hệ đến hàng tỷ đô-la Mỹ. Cũng như vậy, cộng đồng tài chánh có tính quốc tế và biến chuyển nhanh.
  Chương 1: Dẫn nhập vào tài chánh công ty
  Chương 2: Các báo cáo tài chánh, dòng tiền tệ, và thuế
  Chương 3: Việc phân tách các báo cáo tài chánh
  Chương 4: Dẫn nhập vào việc định giá: thời giá của tiền tệ
  Chương 5: Lãi suất và việc định giá trái phiếu dài hạn
  Chương 6: Việc định giá và các đặc điểm của các cổ phiếu
  Chương 7: Hiện giá thuần và tiêu chuẩn đầu tư khác
  Chương 8: Đòn bẩy tài chánh và chánh sách cơ cấu vốn
  Chương 9: Quản trị các tài sản lưu động
  Chương 10: Quản trị tài chánh công ty đa quốc gia

  • Tài Chính Công Ty Các Nguyên Tắc Căn Bản Và Các Áp Dụng
  • NXB Phương Đông 2011
  • Dương Hữu Hạnh
  • 752 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ntu.edu.vn/Opac/DmdInfo.aspx?dmd_id=24304
  https://drive.google.com/file/d/1vKM1t8EhO9uNHfz9qOaisnwmjfXuQO5L
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Feb 28, 2023

Share This Page