Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2020) - Nguyễn Viết Thông

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách gồm 6 nội dung cơ bản:- Tổ chức cơ sở đảng và nhiệm vụ của chi ủy, bí thư chi bộ;- Công tác tư tưởng và công tác tổ chức của chi bộ, đảng bộ cơ sở;- Công tác dân vận, công tác kiểm tra, giám sát và công tác khen thưởng, kỷ luật của chi bộ, đảng bộ cơ sở;- Công tác đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong thực hiện nhiệm vụ phát triển giáo dục, đào tạo; xây dựng và phát triển văn hóa, con người; quản lý, bảo vệ tài nguyên, môi trường ở cơ sở;- Công tác đảng của chi ủy, bí thư chi bộ trong nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước ở địa phương; bảo đảm quyền tự do, dân chủ, tuân thủ pháp luật của người dân trong phát triển kinh tế - xã hội;- Phòng, chống “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong cán bộ, đảng viên ở cơ sở.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Bí Thư Chi Bộ Và Cấp Ủy Viên Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2020
  • Nguyễn Viết Thông
  • 282 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
   
  Last edited by a moderator: Feb 1, 2021

Share This Page