Tài Liệu Bồi Dưỡng Đối Với Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Phòng Và Tương Đương - Đặng Khắc Ánh, 246 Trang

Discussion in 'Quản Lý Nhà Nước' started by quanh.bv, May 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-6-21_13-55-18.png
  Quản lý là một trong những hoạt động xuất hiện rất sớm trong lịch sử loài người, ngay từ buổi đầu văn minh nhân loại. Trong xã hội có nhiều công việc mà một cá nhân không thể làm được hoặc làm được nhưng kém hiệu quả, do đó, xuất hiện nhu cầu liên kết, phối hợp hoạt động của các cá nhân lại để cùng thực hiện một công việc chung mang lại hiệu quả cao nhất và quản lý xuất hiện. Trong các tổ chức, quản lý xuất hiện cùng với nhu cầu phân công và phối hợp trong công việc để phát huy nỗ lực chung của mọi người và sử dụng tốt các nguồn lực để đạt mục tiêu chung. Xét về bản chất, quản lý được hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng của chủ thể quản lý lên đối tượng quản lý bằng những phương thức nhất định nhằm đạt mục tiêu nhất định.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Đối Với Lãnh Đạo, Quản Lý Cấp Phòng Và Tương Đương
  • Đặng Khắc Ánh, Trần Thị Diệu Oanh, Nguyễn Thị Thanh Thủy
  • NXB Hà Nội 2022
  • 246 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  http://lib.qnu.edu.vn/tracuutailieuso2xemchitiet.aspx?Id=9390
  https://drive.google.com/file/d/1he-FD6sspffcqhx2Yg03ghTQXniFEL4b
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 21, 2023

Share This Page