Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Cuốn sách là tài liệu cần thiết giúp những người có nguyện vọng gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam nắm được một cách khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam; nội dung cơ bản của Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên lên chủ nghĩa xã hội; những nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên. Trên cơ sở đó, mỗi người sẽ tự xây dựng cho mình động cơ vào Đảng đúng đắn, tích cực phấn đấu và rèn luyện để trở thành đảng viên của Đảng Cộng sản Việt Nam.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Lý Luận Chính Trị Dành Cho Học Viên Lớp Đối Tượng Kết Nạp Đảng
  • NXB Chính Trị 2020
  • Ngô Đình Xây, Nguyễn Viết Thông
  • 254 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://nitroflare.com/folder/949760/L18ZpZXRuYW1lc2U
   
  Last edited by a moderator: Feb 1, 2021

Share This Page