Tài Liệu Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Tuyên Giáo Ở Cơ Sở (NXB Chính Trị 2019) - Bùi Trường Giang

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by quanh.bv, Apr 6, 2023.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  upload_2023-4-6_23-52-14.png
  Công tác tuyên giáo ở cơ sở là một bộ phận hợp thành trong hoạt động lãnh đạo của tổ chức đảng, một công tác trọng yếu của chính quyền và các tổ chức, đoàn thể trong hệ thống chính trị ở cơ sở. Công tác tuyên giáo ở cơ sở có vai trò quan trọng hàng đầu trong việc tuyên truyền sâu rộng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến với mỗi người dân; khơi dậy và phát huy tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, tính chủ động, sáng tạo của quần chúng nhân dân nhằm biến chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước thành hiện thực, thành phong trào hành động cách mạng của quần chúng; góp phần giữ vững và tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội ở cơ sở, xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện.
  • Tài Liệu Bồi Dưỡng Nghiệp Vụ Công Tác Tuyên Giáo Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2019
  • Bùi Trường Giang
  • 241 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://thuvien.ajc.edu.vn:8080/dspace/handle/123456789/9943
  https://drive.google.com/file/d/1Tozs0EBuYefeOrjChqU_o8xuo_RBeTLu
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

Share This Page