Tài Liệu Các Kỹ Thuật Đánh Giá Trong Lớp Học, Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Đê Xuất Áp Dụng Cho Bậc PT

Discussion in 'Giáo Dục Học' started by quanh.bv, Jun 9, 2017.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Hoạt động kiẻm Ira đảnh giã trước đây lấy mục tiêu KTĐG két quả học tập (assessment o f leaming) làm chính, mục tiêu KTĐG vi hoạt động học tập (assessment for leaming) và mục tiêu KTĐCÌ như hoạt động học tập (assessment as leam ing) thường chi được coi là các mục tiêu phụ thêm. Một điểm bấl cập nừa trong đánh giá thành quà học tập của người học cũng can phải nói đen đó ỉà phần lớn các môn học chi được đánh giá qua một điểm số - các bài kiểm tra. Ket quả là đo lường và đánh giá thành quà học tập ít có tác dụng điều chinh quá trình dạy và học để nâng cao chất lượng và chi nhàm xếp hạng kếi quả học tập cho chinh xác. Khoa học do lường và đánh giá giáo dục thưÒTig phân loại các cuộc thi theo mục đích và theo thang bậc chất lượng đổ tiến hành dánh giá. Chất lượng giáo dục được dánh giá qua năng lực người học the hiện sau khi hoàn thành khoá học hay bậc học. Có bốn thành tố tạo nên chất luợng đánh giá qua năng lực, đó là; 1 • Khối lượng, nội dung và trình độ kiến thức được học, 2 - Kỹ năng, kỳ xảo được huấn luyện, 3 - Năng lực nhận thức và năng lực tư duy được đào lạo và 4 - Phẩm chất nhân văn dược rèn luyện.
  • Tài Liệu Các Kỹ Thuật Đánh Giá Trong Lớp Học, Kinh Nghiệm Quốc Tế Và Đê Xuất Áp Dụng Cho Bậc Học Phổ Thông Ở Việt Nam
  • NXB Hà Nội 2013
  • Nhiều Tác Giả
  • 191 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  https://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/53729
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jul 10, 2021

Share This Page