Tài Liệu Dạy-Học Vật Lí 8 (NXB Giáo Dục 2011) - Phạm Ngọc Tiến, 176 Trang

Discussion in 'Tài Liệu Lớp 8' started by nhandang123, Jul 4, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Tài liệu dạy – học Vật lí 8 được biên soạn dựa trên yêu cầu của Chuẩn kiến thức, kĩ năng bộ môn Vật lí trong Chương trình giáo dục phổ thông.Tài liệu gồm hai phần: Cơ học và Nhiệt học, mỗi phần được thể hiện thành nhiều chủ đề.Mỗi chủ đề được xây dựng thành bốn phần chính:− Dẫn nhập: giới thiệu một số tình huống xảy ra trong thực tế cuộc sống, liên quan đến các hiện tượng Vật lí được nêu lên trong chủ đề, giúp các em học sinh có định hướng và nhu cầu tìm hiểu kiến thức mới.− Nội dung chủ đề: được phân thành nhiều phần nhỏ hơn, phân chia giữa các phần này thường là kí hiệu ☼ và một số câu dẫn dắt, chuyển ý.Việc tìm hiểu nội dung chính của chủ đề được thực hiện thành các giai đoạn hoạt động (thể hiện bằng các kí hiệu HĐ1 , HĐ2 …) theo các yêu cầu, gợi ý, dẫn dắt, câu hỏi.Qua thực hiện các hoạt động, các em sẽ thu nhận các thông tin kiến thức mới; quan sát hoặc tiến hành các thí nghiệm, thực hành; nhận xét, phân tích và so sánh để rút ra các kết luận; vận dụng kiến thức vào việc phán đoán, giải thích các tình huống, các hiện tượng, sự vật xảy ra trong thực tế cuộc sống.
  • Tài Liệu Dạy-Học Vật Lí 8
  • NXB Giáo Dục 2011
  • Phạm Ngọc Tiến
  • 176 Trang
  • File PDF-SCAN
  Link download
  http://sachbaovn.vn/doc-truc-tuyen/sach/li-8-MUMwRDRCMkY
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   
  Last edited by a moderator: Oct 17, 2019

Share This Page