Tài Liệu Tập Huấn 2006 - Quản Lý An Toàn Thực Phẩm, Chất Lượng Rau Và Quả Sau Thu Hoạch

Discussion in 'Tủ Sách VietGAP' started by quanh.bv, Feb 25, 2016.

 1. quanh.bv

  quanh.bv Hỗ Trợ Diễn Đàn Staff Member Quản Trị Viên

  [​IMG]
  Nhằm ổn định nguồn thu nhập cho người nông dân sản xuất rau, quả trong khu vực Đông Nam Á, nâng cao nhận thức của người nông dân về sản xuất nông nghiệp qua việc quản lý an toàn thực phẩm lượng rau, quả sau thu hoạch.
  Mục lục
  I. Giới thiệu
  II. Đối tượng tham gia tập huấn trong dự án
  III. Mục tiêu của dự án
  IV. Kết quả mong đợi
  V. Nội dung tập huấn
  1. Áp lực trong khu vực Đông Nam Á
  2. Các yếu tố quyết định đến chất lượng, tiêu chuẩn về chất lượng và các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm
  2.1. Các yếu tố quyết định đến chất lượng của rau, quả sau thu hoạch
  2.2. Các tiêu chuẩn cơ bản về chất lượng
  2.3. Các nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm sau thu hoạch
  3. Sản xuất nông nghiệp tốt nhằm quản lý an toàn chất lượng sản phẩm sau thu hoạch
  3.1. Khái niệm sản xuất nông nghiệp tốt (GAP)
  3.2. Khái niêm sản xuất nông nghiệp tốt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm rau, quả sau thu hoạch
  3.3. Sản xuất nông nghiệp tốt nhằm quản lý an toàn chất lượng rau, quả sau thu hoạch
  3.4. Các mối nguy ảnh hưởng đến an toàn thực phẩm rau, quả
  3.5. Sản xuất nông nghiệp tốt nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm
  • Tài liệu tập huấn
  • Chuyên đề: Quản Lý An Toàn Thực Phẩm Chất Lượng Rau Và Quả Sau Thu Hoạch
  • Tác giả: Nhiều Tác Giả
  • 17 Trang
  • Kiểu file: PDF
  • Ngôn ngữ: Tiếng Việt
  • Viện nghiên cứu cây ăn quả miền Nam 2006
  Link Download
  http://tracuu.thuvientphcm.gov.vn:8081/ViewBook/1/0/39/4/48/1/584/-8-/
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTM6cEZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Apr 22, 2018

Share This Page