Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên Ở Cơ Sở

Discussion in 'Xây Dựng Đảng' started by nhandang123, Jun 16, 2017.

 1. nhandang123

  nhandang123 Moderator

  [​IMG]
  Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 25/7/2016 của Ban Bí thư về thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW và Hướng dẫn số 71-HD/BTGTW, ngày 26/10/2018 của Ban Tuyên giáo Trung ương về công tác lý luận chính trị năm 2019, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phối hợp với Ban Tuyên giáo Trung ương tiếp tục biên soạn và phát hành bộ tài liệu Bồi dưỡng nghiệp vụ và cập nhật kiến thức cho đảng viên và cán bộ làm công tác tuyên giáo ở cơ sở. Đây cũng là bộ tài liệu được sử dụng trong sinh hoạt chi bộ, đoàn thể, cơ quan, đơn vị năm 2019 theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương.
  Cuốn sách “Tài liệu tham khảo bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ, đảng viên ở cơ sở” gồm 6 bài:Bài 1: Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, sự vận dụng sáng tạo và phát triển chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp đổi mới ở nước ta hiện nayBài 2: Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa ở Việt NamBài 3: Về xây dựng nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa ở Việt NamBài 4: Về đảng cầm quyền và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh trong điều kiện mớiBài 5: Về xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt NamBài 6: Toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế của Việt Nam.
  • Tài Liệu Tham Khảo Bồi Dưỡng, Cập Nhật Kiến Thức Cho Cán Bộ Đảng Viên Ở Cơ Sở
  • NXB Chính Trị 2020
  • Bùi Trường Giang
  • 242 Trang
  • File PDF-TRUE
  Link download
  https://drive.google.com/file/d/1mWMFVunEcdTuc4qYVPS7MGF2U0ckIFpH
  https://drive.google.com/drive/folders/1yLBzZ1rSQoNjmWeJTZ3WGQHg04L1
   

  Zalo/Viber: 0944625325 | buihuuhanh@gmail.com

  Last edited by a moderator: Jun 22, 2022

Share This Page